Ons Erfenis

die NG Kerk

’n fotoversameling van die argitektoniese skatte van 139 NG kerke in SA.

——————

Philippe Menache en Helmut Wolff