Agtergrond

Hierdie publikasie is saamgestel deur twee liefhebbers en bewonderaars van die besondere mooi NG kerke in ons land.  Ons oortuiging is dat daar soortgelyke lesers is wat die omvang van hierdie ‘bloed en sweet’ uitgawe sal geniet.  Ons het 139 kerke in hierdie bundel saamgevat, sommige in minder en ander in meer detail. 

Met die inligting en fotos tot ons beskikking, het ons in baie gevalle ’n formaat gevolg.  Eerstens is daar ’n beskrywing van die dorp en sy ligging asook van die kerk in die dorp.  Daarná die ouderdom en die argitek van die kerk.  Ons volg ons doelwit deur ’n argitektoniese beskrywing aan te bring, met ’n uiteensetting van die kerk se samestelling binne.  Laastens bied ons ’n samevatting van die kerk se uiterlike omgewing.

Ons lewe in die hoop dat elke kerk-liefhebber hierdie boek as ’n koffietafel pronkstuk sal benut.  Ons is ook daarvan oortuig dat volgelinge en studente van argitektuur die inhoud sal waardeer.  Dit is met spyt dat ons moet melding maak van die verwaarlosing van sommige kerke wat ons tydens ons besoeke teëgekom het.  Armoede en ontvolking van die platteland het sy merk gelaat.

Philippe Menache

Helmut Wolff